موقعیت جغرافیایی

این روستا واقع در خراسان جنوبی شهرستان فاینات بخش زهان می باشد

روستا از شرق تا مرز افغانستان 113 کیلومتر تا مرکز استان (بیرجند)97 کیلومتر وتا مشهد 400 کیلومتر فاصله دارد

جمعیت روستا

این روستا از سال 82 بعد مهاجرت های زیادی به شهر های اطراف از جمله قاین بیرجند و مشهد به علت خشکسالی های پی در پی مجوز ندادن چاه برای کشاورزی مشکلات پرداخت وام و بیکاری مجبور به مهاجرت به شهر های اطراف شدن.

جمعیت روستا سال 1380 به 300 نفرمی رسد اما اکنون نزدیک 150 نفر به طور دائم زندگی می کنند